Za jak dlouho se naučím cizí jazyk?

Za jak dlouho se naučím cizí jazyk?

Aktuality, Blog
Jak dlouho potrvá, než se naučíte na pokročilejší úrovni (řekněme B2)? To je vždy odvislé od řady faktorů. Mezi tyto faktory patří obtížnost daného jazyka, to, jak dlouho a jak často se učíme a rovněž kvalita a efektivita našeho studia. Pojďme se podrobnější podívat na tyto faktory.  Jaká je obtížnost studovaného jazyka? Ta se neurčuje příliš jednoduše, neboť je to často dáno jednak subjektivním pocitem studenta a druhak také blízkostí či vzdáleností od jeho mateřského jazyka. Řekněme, že pokud je váš mateřský jazyk čeština, tak při studiu polštiny nebo chorvatštiny budete dělat patrně větší pokroky a dostaneme se na pokročilou úroveň mnohem rychleji než při studiu norštiny nebo dokonce arabštiny či korejštiny. Náročnost studovaného jazyka je tedy do jisté míry dána tím, do jaké jazykové skupiny patří váš mateřský jazyk…
Read More