7 důvodů proč se učit cizí jazyk

Proč vynakládat čas, energie a peníze a učit se cizí jazyky? V tomto článku si představíme 7 pádných důvodů, kvůli kterým bychom se cizí jazyky učit měli. 

1. Kognitivní výhody

Často se uvádí, že znalost druhého jazyka a jeho používání brání v rozvoji demence či její nástup oddaluje. Tento názor potvrzuje i výzkum kanadské psycholožky Ellen Bialystok, který porovnával znaky demence u monoligvních (těch, kteří hovoří pouze jedním jazykem) a bilingvních pacientů kliniky v Torontu. U monoligvních pacientů se znaky demence začaly v průměru objevovat ve věku 71,4 roků. V případě bilingvních pacientů byl průměrný věk 75,5 let. Teorie o pozitivech znalosti dalšího jazyka a jeho používání byla také podpořena tím, že v daném výzkumu absolvovali monolingvní pacienti delší školní vzdělání než bilingvní. Monolingvní pacienty navštěvovali školská zařízení v průměru o 1,5 roku déle než bilingvní pacienti. Důležité tak není, kolik roků jsem strávili ve školních lavicích, ale zda další jazyk kromě toho mateřského také používáme, byť jen příležitostně.

2. Pohodlnější a levnější cestování

Při plánování cesty do zahraničí se znalost jazyka vždy hodí. A nemusí se jednat o místní jazyk. Větší množství a mnohdy i lepší informace získáte i když se např. obrátíte na weby v angličtině, pokud neovládáte jazyk “domorodců” :-). Při cestování nejste odkázáni na druhé (cestovku) a řadu věcí si zařídíte sami. Samozřejmě vždy s ohledem na vaše jazykové schopnosti. Když jazyk použije v reálu a ne jen při studiu s učebnicí nebo sledování filmů na netflixu, je to nepopsatelný pocit. Nemluvě o tom, že díky znalosti cizího jazyka můžete často ušetřit a dostávat ceny jako místní.

3. Lepší pracovní a studijní příležitosti

Kdo někdy hledal práci, velmi pravděpodobně narazil v inzerátu na spojení “angličtina na komunikativní úrovni podmínkou, znalost dalšího jazyk výhodou”. Čas od času se dokonce na českých pracovních portálech setkáte s inzeráty, které jsou přímo v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popř. němčině). Zaměstnavatelé si tak selektují případné uchazeče. Podle průzkumu Cambridge English z roku 2016 požadovalo v průměru 53 % dotazovaných společností znalost anglické jazyka. Dle průzkumu bylo 32 % dotazovaných zaměstnavatelů připraveno nabídnout uchazečům o práci vyšší mzdu (v průměru o 18 %). Mnozí zaměstnavatelé požadují konkrétní úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nejčastěji B2 či C1. Znalost cizího jazyka u zaměstnanců je pro řadu zaměstnavatelů důležitá. Důkazem budiž skutečnost, že mnoho zaměstnavatelů nabízí jako benefit jazykové vzdělávání.

4. Lepší přístup k originálním informacím

Znalost cizího jazyka nám dopomůže k tomu, dostat se lépe k originálním informacím. Obzvláště v dnešní době fake news a praktik některým novinářů, kteří rezignují na jakékoliv ověřování informací, je schopnost čerpat z originálních zdrojů velkou výhodou. Můžete si tak pravdivost informací ověřit. V případě, že díky znalosti cizího jazyka máte přístup k originálním myšlenkám, máte např. v práci výhodu oproti svým kolegům, kteří znalostí daného jazyka nedisponují. A rovněž v běžném (nepracovním) životě se vám cizí jazyk hodí. Přečíst si knihu v originále od svého oblíbeného autora, poslechnout si píseň v rádiu oblíbené kapely a rozumět textu nebo sledovat zajímavý film nebo dokument v originále je něco, o co řada z nás usiluje.

5. Porozumění dalším kulturám

Jeden citát moudrého muže, který vydá za tisíce mých slov: “Když mluvíte s druhými jazykem, kterému rozumí, vnímají vás hlavou. když s nimi mluvíte jejich mateřským jazykem, vnímají vás srdcem.” To pronesl Nelson Mandela a každý, kdo někdy mluvil s rodilým mluvčím, byť jen lámaně ví, jak pravdivá myšlenka to je. Znalost jazyka vám otevře obzory a lépe pochopíte zvyky, tradice a chování druhých. Jednání, na které se tak zprvu díváte s nepochopením se vám znalostí daného jazyka vyjasní. 

6. Lepší porozumění vlastnímu jazyku

Neuvěříte, co všechno se o svém mateřském jazyce naučíte, když začnete studovat nějaký cizí jazyk. Řada pojmů, které na základní a střední škole jen prošuměly kolem se k vám znovu vrátí při studiu cizího jazyka a tentokráte jim (snad) porozumíte. Začnete si všímat podobností a také rozdílů mezi vaším mateřským a cizím jazykem. Oceníte bohatství výrazů v jedné oblasti a naopak nedostatek slov ve vašem mateřském jazyce v oblasti jiné. Začnete si uvědomovat, že i váš mateřský jazyk se řídí konkrétními pravidly, přestože vy daná pravidla používáte automaticky, aniž nad nimi přemýšlíte

7. Noví kamarádi

Proč se při hledání kamarádů omezovat pouze na Česko? Po celém světě žijí zajímaví lidé, se kterými toho budete mít mnoho společného. Ať již nový kamarádský vztah navážete během studia, pracovní stáže, cestování nebo z domova pomocí internetu bude toto kamarádství pro vás přínosné. Není nad to zjistit, že i jinde se potýkají se stejnými problémy. Také často zjistíme, že naše země, přestože k ní máme mnoho výhrad, je pro život téměř ideální. Jen to moře by to chtělo…

No řekněte sami? Nejsou to dost pádné důvody, abychom část svého času, energie a možná i peněz investovali do studia cizího jazyka. Věřím, že to, co nám jeho znalost přinese nás obohatí nejen po finanční stránce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *