Proč dělat jazykovou zkoušku?

Proč dělat jazykovou zkoušku?

Aktuality, Blog
Má to smysl? K čemu se učit na jazykové zkoušky? Není to škoda peněz, energie a času? Takovéto otázky si pokládáme, když přemýšlíme nad tím, zda dělat jazykovou zkoušku. V článku si proto představíme několik dobrých důvodů proč do toho jít. 1. Máte cíl Pokud chcete něčeho dosáhnout, tak je potřeba mít cíl. Bez cíle nevíte, kam směřujete. Ale cílem u studia cizích jazyků nemůže být obecný cíl “chci mluvit německy” nebo “naučím se anglicky”. Je to příliš obecné, nekonkrétní a stěží si pod tím něco představíte. Proto je dobré, když u stanovení cílů využijeme tzv. metodu SMART, kde každé písmeno má svůj význam.  S jako specific (specifické nebo srozumitelné). Pokud si stanovíte cíl, že chcete za půl roku jít na zkoušku FCE (B2 First) nebo Goethe Zertifikat C1, je to…
Read More
Studijní tipy a triky pro jazyky 2

Studijní tipy a triky pro jazyky 2

Aktuality, Blog
V příspěvku si představíme řad dalších tipů a triků jak zlepšit svou znalost cizího jazyka. Navážeme tak na jeden z předchozích příspěvků, kde jste se s první várkou tipů a triků mohli setkat.   Imaginární konverzace (Imaginary conversation) U této aktivity si můžeme tak trochu zahrát na dramatika, filmového scénáristu nebo televizního moderátora. Vymyslete si dialog mezi dvěma (nebo více) postavami na vámi zvolené téma a přeložte si jej do cizího jazyka. Můžete pouze v hlavě nebo si jej také sepsat. Já sám si představuji, že jsem u slavného televizního moderátora nebo moderátorky debatních pořadů (Oprah Winfrey nebo Graham Norton) a odpovídám na dotazy, které dostávají skuteční hosté :-)   Přepis (Transcription) Aktivita je založena, jak již název napovídá, na přepisu mluveného projevu. Ideální je vybrat si krátký mluvený projev…
Read More
Studijní tipy a triky pro jazyky

Studijní tipy a triky pro jazyky

Aktuality, Blog
Studium cizího jazyka je často obtížné a proto je vhodné používat různé metody a tyto střídat, aby se naše jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení, poslech) rozvíjely souměrně. Právě proto vám představujeme několik zajímavých aktivit, které můžete do svého studia zařadit.   Čteme, zatímco posloucháme / Čtení během poslechu  (Reading while listening) Jedna ze základních aktivit, které využíváme, pokud chceme rozvíjet dvě jazykové dovednosti zároveň (čtení a poslech). Ideální pro tuto aktivitu je např. čtení a poslech zjednodušené knihy v cizím jazyce. Další variantou je poslech podcastu a čtení přepisu textu. Díky spojení čtení a poslechu textu si tak lépe upevníte vazby mezi formou a významem jazyka a nadto získáte lepší cit pro “rytmus” daného jazyka. Při aktivitě tedy rovnou zjistíte, jak se dané slovo čte a vyslovuje zároveň.   Extenzivní…
Read More
Za jak dlouho se naučím cizí jazyk?

Za jak dlouho se naučím cizí jazyk?

Aktuality, Blog
Jak dlouho potrvá, než se naučíte na pokročilejší úrovni (řekněme B2)? To je vždy odvislé od řady faktorů. Mezi tyto faktory patří obtížnost daného jazyka, to, jak dlouho a jak často se učíme a rovněž kvalita a efektivita našeho studia. Pojďme se podrobnější podívat na tyto faktory.  Jaká je obtížnost studovaného jazyka? Ta se neurčuje příliš jednoduše, neboť je to často dáno jednak subjektivním pocitem studenta a druhak také blízkostí či vzdáleností od jeho mateřského jazyka. Řekněme, že pokud je váš mateřský jazyk čeština, tak při studiu polštiny nebo chorvatštiny budete dělat patrně větší pokroky a dostaneme se na pokročilou úroveň mnohem rychleji než při studiu norštiny nebo dokonce arabštiny či korejštiny. Náročnost studovaného jazyka je tedy do jisté míry dána tím, do jaké jazykové skupiny patří váš mateřský jazyk…
Read More
7 důvodů proč se učit cizí jazyk

7 důvodů proč se učit cizí jazyk

Aktuality, Blog
Proč vynakládat čas, energie a peníze a učit se cizí jazyky? V tomto článku si představíme 7 pádných důvodů, kvůli kterým bychom se cizí jazyky učit měli.  1. Kognitivní výhody Často se uvádí, že znalost druhého jazyka a jeho používání brání v rozvoji demence či její nástup oddaluje. Tento názor potvrzuje i výzkum kanadské psycholožky Ellen Bialystok, který porovnával znaky demence u monoligvních (těch, kteří hovoří pouze jedním jazykem) a bilingvních pacientů kliniky v Torontu. U monoligvních pacientů se znaky demence začaly v průměru objevovat ve věku 71,4 roků. V případě bilingvních pacientů byl průměrný věk 75,5 let. Teorie o pozitivech znalosti dalšího jazyka a jeho používání byla také podpořena tím, že v daném výzkumu absolvovali monolingvní pacienti delší školní vzdělání než bilingvní. Monolingvní pacienty navštěvovali školská zařízení v průměru…
Read More