7 důvodů proč se učit cizí jazyk

7 důvodů proč se učit cizí jazyk

Aktuality, Blog
Proč vynakládat čas, energie a peníze a učit se cizí jazyky? V tomto článku si představíme 7 pádných důvodů, kvůli kterým bychom se cizí jazyky učit měli.  1. Kognitivní výhody Často se uvádí, že znalost druhého jazyka a jeho používání brání v rozvoji demence či její nástup oddaluje. Tento názor potvrzuje i výzkum kanadské psycholožky Ellen Bialystok, který porovnával znaky demence u monoligvních (těch, kteří hovoří pouze jedním jazykem) a bilingvních pacientů kliniky v Torontu. U monoligvních pacientů se znaky demence začaly v průměru objevovat ve věku 71,4 roků. V případě bilingvních pacientů byl průměrný věk 75,5 let. Teorie o pozitivech znalosti dalšího jazyka a jeho používání byla také podpořena tím, že v daném výzkumu absolvovali monolingvní pacienti delší školní vzdělání než bilingvní. Monolingvní pacienty navštěvovali školská zařízení v průměru…
Read More