Studijní tipy a triky pro jazyky 2

V příspěvku si představíme řad dalších tipů a triků jak zlepšit svou znalost cizího jazyka. Navážeme tak na jeden z předchozích příspěvků, kde jste se s první várkou tipů a triků mohli setkat.

 

Imaginární konverzace (Imaginary conversation)

U této aktivity si můžeme tak trochu zahrát na dramatika, filmového scénáristu nebo televizního moderátora. Vymyslete si dialog mezi dvěma (nebo více) postavami na vámi zvolené téma a přeložte si jej do cizího jazyka. Můžete pouze v hlavě nebo si jej také sepsat. Já sám si představuji, že jsem u slavného televizního moderátora nebo moderátorky debatních pořadů (Oprah Winfrey nebo Graham Norton) a odpovídám na dotazy, které dostávají skuteční hosté 🙂

 

Přepis (Transcription)

Aktivita je založena, jak již název napovídá, na přepisu mluveného projevu. Ideální je vybrat si krátký mluvený projev a pouštět si jej několikrát, abychom byli schopni přesně mluvený projev dát do psané podoby. Je proto dobré si vybrat takový mluvený projev u kterého máme i originální psanou verzi, abychom měli zdroj pro porovnání. Tato aktivita je ideální pro zlepšení poslechu a rovněž pro psaní, kdy si při kontrole uvědomíme své chyby a tím si i složitější slova lépe zapamatujeme. Tato aktivita je poměrně náročná, neboť se velmi pečlivě musíte soustředit na každé slovíčko, ale výsledky pro zlepšení poslechu i našeho psaného textu jsou výborné. Pokud chcete přidat další jazykovou dovednost, můžete si text, který jste nejprve poslouchali a posléze sami přepsali také přečíst nahlas a nahrát si vlastní projev. Poté si můžete porovnat vlastní mluvený přednes s originálem. U jedné aktivity můžeme tedy procvičit hned čtyři jazykové dovednosti – poslech textu, psaní textu, čtení textu a mluvení. Pokud s touto aktivitou začínáte, je dobré si vybrat krátké audio k poslechu. Na začátku tedy stačí 30 vteřin či 1 minuta. Postupně můžete délku poslechu prodlužovat, limity se žádné nekladou. 

 

Odložené kopírování (Delayed copying)

Aktivita, která velmi dobře prověří naši paměť a schopnost zapamatovat si po krátkou dobu text v cizím jazyce. Spočívá na tom, že si vybereme kratší text o délce cca 150 – 250 slov. V případě, že něčemu nerozumíme, tak si dané slovo či frázi přeložíme za pomocí slovníku, abychom textu porozuměli. Posléze se podíváme na prvních několik slov (4-5), snažíme si je zapamatovat a poté z paměti přepsat na papír či do počítače. Pokud máme těchto několik slov, tak se podíváme na další část textu a pokusíme se si zapamatovat delší úsek textu. Cílem je dopracovat se k tomu, abychom si pamatovali a poté na papír nebo do počítače reprodukovali co nejdelší úsek textu.

 

Odložený diktát (Delayed dictation)

Již z názvu možná tušíte, na čem tato aktivita spočívá. Diktát z hodin češtiny všichni známe, tento odložený diktát tedy nebude nic neznámého. Pustíme si část audia, počkáme určitou dobu (např. 10 vteřin) a poté se snažíme vzpomenout si na vše co jsme slyšeli a zapsat si to. Poté si pustíme další část a znovu se snažíme vybavit si a poté zapsat co nejpřesněji to, co jsme slyšeli. Takto několikrát opakujeme.

 

10 minutové psaní (10 minute writing)

Proces aktivity je obsažen v jejím názvu. Spočívá tedy v psaní po dobu 10 minut na téma, které je vám blízké a které vás zajímá a máte tedy k němu co psát. Je ideální si dobu 10 minut stopovat a psát pouze po tuto dobu. Po skončení si sečtěte počet všech slov, které jste během 10 minut zvládli napsat. Tuto aktivitu je dobré opakovat několikrát týdně, ideálně alespoň dvakrát. Vzhledem k tomu, že tato aktivita je zaměřena více na kvantitu, než na kvalitu, nemusíte se trápit chybami, které v rychlosti napíšete. 

 

Vyzkoušeli jste některou z těchto studijních aktivit? Ještě ne? Tak to napravte, vyberte si tu, která se zaměřuje na vaše slabiny a s chutí do studia! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *