Studijní tipy a triky pro jazyky

Studium cizího jazyka je často obtížné a proto je vhodné používat různé metody a tyto střídat, aby se naše jazykové dovednosti (čtení, psaní, mluvení, poslech) rozvíjely souměrně. Právě proto vám představujeme několik zajímavých aktivit, které můžete do svého studia zařadit.

 

Čteme, zatímco posloucháme / Čtení během poslechu  (Reading while listening)

Jedna ze základních aktivit, které využíváme, pokud chceme rozvíjet dvě jazykové dovednosti zároveň (čtení a poslech). Ideální pro tuto aktivitu je např. čtení a poslech zjednodušené knihy v cizím jazyce. Další variantou je poslech podcastu a čtení přepisu textu. Díky spojení čtení a poslechu textu si tak lépe upevníte vazby mezi formou a významem jazyka a nadto získáte lepší cit pro “rytmus” daného jazyka. Při aktivitě tedy rovnou zjistíte, jak se dané slovo čte a vyslovuje zároveň.

 

Extenzivní čtení (Extensive reading)

Aktivita extenzivního čtení je postavena na přístupu, kdy student čte velké množství materiálů, které jsou na jeho znalostní úrovni. Čtení by mělo být pro radost a studenti by si jej měli užívat, je proto vhodné vybrat odpovídající texty a témata vybírat podle svých zájmů a koníčků. Ohledně náročnosti textu uvádí lingvista Paul Nation, že u každých 100 přečtených slov by neměly být více než dvě neznámá slova, což odpovídá přibližně 1 neznámému slovu na pět řádek textu. Tento poměr neznámých slov na počet řádek textu je vztažen k angličtině, ale i u jiných cizích jazyků to bude obdobné. Pro začátečníky a mírně pokročilé je proto vhodné vybírat texty (knihy) mezi zjednodušenou četbou, která je vhodná pro danou znalostní úroveň (např. A2, B1, atd). Není vhodné si vyhledávat každé neznámé slovíčko během samotného čtení, ale pouze si jej zapsat a vyhledat, až po konci čtení. 

 

Úzké (zúžené) čtení / Narrow reading

Aktivita “úzké čtení” je specifická tím, že se zaměříme na úzkou tematickou oblast, stejný žánr či knihy od stejného auta. Budeme se tak setkávat se stejnými slovy, která se nám o to lépe budou pamatovat. Místo toho, abychom si každý den opakovaly např. seznam 50 slovíček, můžeme využít tuto metodu, při které se budeme setkávat se slovíčky opakovaně a tím se je přirozenou cestou také naučíme. Vyhneme se také tomu, že budeme mít široké spektrum nových slov, se kterými se setkáme třeba pouze jednou. Setkáváme se tedy se stejnými slovy, někdy ve stejném kontextu, jindy v trochu pozměněném. 

 

Intenzivní čtení (Intensive reading)

Intenzivní čtení se poměrně výrazně liší od extenzivního či „úzkého“. Je založeno na pomalém a důkladném čtení textu, přičemž používáme slovník pro vyhledávání neznámých výrazů. Vyhledáváme tak v textu každé slovo či frázi, které neznáme. Vzhledem k tomu, že je tato aktivita poměrně náročná na soustředění a rovněž zabere dost času, je dobré, když text, který takto intenzivně čteme, nebyl příliš dlouhý, abychom neztratili pozornost a studium pomocí této aktivity se nám nezprotivilo. I z toho důvodu například italský polyglot Luca Lampariello doporučuje tuto aktivitu po dobu max. 30-35 minut.

 

Memorování vět a dialogů

Aktivita, která není pro řadu studentů atraktivní, ale ti, kteří ji vyzkouší si ji velmi pochvalují. Spočívá v tom, že si připravíme kartičku, kdy na jednu stranu napíšeme větu či dialog v cizím jazyce a na druhou stranu překlad do češtiny. Zkoušíme tedy sami sebe, kdy se podíváme na českou verzi věty nebo dialogu a snažíme se vybavit si ji v cizím jazyce. Tato metoda je dobrá nejen při překladu jednotlivých vět, ale také při překladu kratšího dialogu. Nemusíme používat pouze papírové kartičky, ale můžeme použít např. aplikaci Anki, která je vhodná pro samozkoušení a mezi studenty (nejen) cizích jazyků velmi oblíbená. 

 

Připravené projevy (Prepared talks)

Tato aktivita je poměrně jednoduchá na vysvětlení, mnohem náročnější na provedení. Spočívá v tom, že si u námi vybraných témat připravíme krátké povídání, které si napíšeme a zapamatujeme. Můžeme si tedy například připravit krátké povídání o sobě. Kde jsme se narodili, co jsme studovali nebo studujeme. Něco o své práci nebo o práci, kterou bychom chtěli dělat. Rovněž si můžeme připravit povídání o svých zájmech nebo o svém městě či zemi. Tím, že si tato témata osvojíte, získáte větší jistotu, když použijete cizí jazyk, neboť budete mít krátké povídání na různá témata připravené.  

 

Věřím, že vám tyto tipy na jazykové aktivity pomohou při vašem studiu a postrčí vás blíže vašemu cíli 😉

One thought on “Studijní tipy a triky pro jazyky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *